Strona główna > Porady > Chcesz docieplić stary budynek? Sprawdź, jakie masz możliwości.

Chcesz docieplić stary budynek? Sprawdź, jakie masz możliwości.

11 sierpnia 2021

Stare budynki wymagają zwykle przeprowadzenia szeregu prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Ich efekt jest kluczowy dla poprawy ciepłochronności budynku i zmniejszenia kosztów jego ogrzewania. Dostosowanie technologii ocieplenia do rodzaju i stanu ścian zewnętrznych budynku to najważniejsze zadanie, przed którym staje inwestor.

Czy każdy stary budynek można ocieplić?

Docieplanie budynków wpływa na ich energochłonność i pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania. W profesjonalnie ocieplonym budynku ucieczka ciepła zostaje zminimalizowana, dzięki czemu w jego wnętrzu znacznie dłużej utrzymuje się komfortowa temperatura. Stare budynki, ocieplane kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, w zdecydowanej większości nie spełniają aktualnie obowiązujących wymagań. Dotyczy to przede wszystkim grubości warstwy ocieplenia, która zwykle jest zbyt cienka. 

Niestety, nie w każdym budynku można od razu ocieplić. Ze względu na stan techniczny obiektu, przeprowadzenie prac termoizolacyjnych wymaga czasem dłuższego przygotowania. Sprawdzenie stanu, w jakim znajduje się stary budynek jest absolutnie konieczne. Może się okazać, że ze względu na zbyt wysoki stopień wilgotności ścian lub z powodu uszkodzenia konstrukcji budynku, należy przeprowadzić niezbędne naprawy. Jeśli ocieplimy niedostatecznie osuszone ściany, zamkniemy w nich wilgoć, co może później wpłynąć na osłabienie wiązania kleju do mocowania wełny lub styropianu. Prace termoizolacyjne należy przełożyć również ze względu na planowaną wymianę stolarki okiennej, wymiany nawierzchni tarasowej i balkonowej wraz z jej izolacją.

Możliwość pierwsza - usuwamy starą warstwę ocieplenia

Jeśli istniejące ocieplenie starego budynku nie spełnia obowiązujących standardów, jest zawilgocone lub uszkodzone, konieczny wówczas jest jego demontaż. Należy zatem sprawdzić, czy stara warstwa ocieplenia posiada wystarczającą nośność, aby utrzymać nową warstwę materiału izolacyjnego. Układanie izolacji na gołych murach ma swoje zalety, nie musimy się wówczas martwić o nośność ścian lub o stopień ich zawilgocenia. Niestety, decydując się na takie rozwiązanie, musimy się liczyć z koniecznością poniesienia sporych wydatków związanych z demontażem starego ocieplenia.

Demontaż starego ocieplenia nie jest skomplikowany, ale może się okazać czasochłonny, szczególnie wtedy, gdy warstwa bardzo mocno się trzyma podłoża. To ważne, aby bardzo skrupulatnie przygotować powierzchnię pod nową izolację, usuwając wszystkie fragmenty styropianu i stwardniały klej. Może się zdarzyć, że w czasie usuwania starego ocieplenia ukaże się stary odpadający tynk, wówczas wymaga on skucia ze ściany lub, w szczególnych przypadkach, wystarczy zaszpachlowanie zaprawą. W przypadku zaś wilgotnego muru, z jego ociepleniem należy poczekać i ustalić źródło zawilgocenia, po czym bardzo dokładnie osuszyć ściany.

Możliwość druga - nowa warstwa termoizolacyjna na istniejącym ociepleniu

Bardzo popularnym i z pewnością bardziej oszczędnym sposobem na ocieplenie starego budynku jest nałożenie docieplenia na istniejącej już warstwie. Montaż nowej izolacji na starej niewiele się różni od nakładania ocieplenia na nieocieplonej powierzchni. Nową warstwę montuje się do istniejącego tynku przy pomocy kleju do styropianu lub wełny mineralnej i specjalnych kołków. 

Wykonanie nowego ocieplenia wiąże się z koniecznością wymiany parapetów zewnętrznych i wykonania niezbędnych prac dekarskich. Zanim jednak przystąpimy do wykonania prac termoizolacyjnych, należy sprawdzić stan istniejącej warstwy termoizolacyjnej i upewnić się, czy posiada ona odpowiednią nośność.