Strona główna > Porady > Co trzeba wiedzieć o podatku VAT za materiały budowlane?

Co trzeba wiedzieć o podatku VAT za materiały budowlane?

22 grudnia 2022

Zakup materiałów budowlanych i termoizolacyjnych to tylko niektóre kwestie, wymagające wcześniejszego przeanalizowania spośród wszystkich kluczowych spraw związanych z budową domu. I nie chodzi tu tylko o znalezienie najkorzystniejszej finansowo oferty, równie ważna jest znajomość przepisów podatkowych, dopuszczających różne ulgi z których możesz skorzystać.

Wysokość podatku VAT

Na koszt planowanej inwestycji wpływa nie tylko wydatek na materiały budowlane i materiały termoizolacyjne czy robociznę, ale również wysokość podatku VAT. W zależności od naliczanej stawki VAT, różne są ceny brutto za poszczególne materiały i usługi. Doliczany podatek obciąża wszelkie transakcje i usługi, za których wykonanie są zobowiązani producenci, handlowcy i usługodawcy, będący podatnikami VAT. Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem podatkowym, podstawowa stawką VAT wynosi 23%. Objęte są nią zarówno grunty, jak i materiały budowlane czy dociepleniowe. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których inwestor ma prawo ubiegać się o obniżenie podstawowej stawki do wartości 8%, co pozwala na zmniejszenie całkowitego kosztu inwestycji o 15%, czyli nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kiedy 8% VAT na materiały budowlane?

Preferencyjna stawka podatku VAT dotyczy osób planujących budowę lub remont konkretnego obiektu budowlanego, który jest objęty społecznym programem mieszkaniowym i określony przez Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych jako budynek lub lokal mieszkalny stałego zamieszkania, którego powierzchnia nie przekracza 300 m2 w przypadku budynku jednorodzinnego lub 150 m2 w przypadku mieszkania. W sytuacji, gdy część budynku lub lokalu, objętego wspomnianym programem, inwestor chce przeznaczyć na inne cele niż mieszkalne, wówczas należy ją wyodrębnić i przenieść do osobnej księgi wieczystej, bowiem w przypadku lokali użytkowych i budynków przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej obowiązuje stała stawka 23%.

Preferencyjna stawka VAT w wysokości 8% na prace budowlane wraz z materiałami budowlanymi obejmuje wyłącznie prace wykonywane w zakresie konkretnego budynku, a nie poza jego bryłą. Z tego względu, ulgą nie mogą być objęte prace związane z postawieniem ogrodzenia, ułożeniem chodnika czy wykonaniem podjazdu do budynku. Wyższa stawka VAT dotyczy również wszelkich prac przygotowawczych przed rozpoczęciem prac budowlanych, takich jak przygotowanie projektu, zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych, a także nadzór inwestorki.

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane dla osoby fizycznej

Zwrot podatku za zakup styropianuwełny mineralnej czy chemii budowlanej może przysługiwać osobie fizycznej, przy czym musi ona spełniać kilka warunków, o których była mowa wyżej. Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko raz w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczęło się użytkowanie mieszkania lub domu jednorodzinnego. Konieczne będzie też dołączenie udokumentowanych faktur za zakup poszczególnych materiałów budowlanych. Należy przy tym pamiętać, że zwrot podatku dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych od dnia wydania pozwolenia na budowę, dlatego tak ważne aby do tego czasu powstrzymać się od zakupów budowlanych, aby uniknąć nieprawidłowego rozliczenia podatku i uzyskać ulgę.

Innym rozwiązaniem jest zlecenie zakupów budowlanych wykonawcy, który będąc podatnikiem VAT może odliczyć ulgę od własnego podatku. Zakupy mogą być realizowane bezpośrednio przez wykonawcę za jego prywatne środki finansowe, które później zostaną rozliczone wraz z wykonaną robociznę. Może to zrobić we własnym imieniu i na swój rachunek lub w imieniu inwestora za otrzymane środki na ten cel.