Strona główna > Porady > Czy wełna skalna jest łatwopalna?

Czy wełna skalna jest łatwopalna?

26 lutego 2022

Wełna skalna to jeden z najczęściej wybieranych materiałów do termoizolacji budynków. Jego duża popularność wynika nie tylko z atrakcyjnej ceny, ale również z bardzo dobrych właściwości izolacyjnych i odporności na wiele szkodliwych czynników zewnętrznych. Ze względu na przeznaczenie i miejsce montażu materiałów termoizolacyjnych, szczególnie ważna jest ich odporność na wysokie temperatury i ogień. Jakimi parametrami ognioodporności odznacza się wełna skalna?

Proces produkcji wełny skalnej

Głównym surowcem, używanym do produkcji wełny skalnej jest bazalt, a zatem skała wulkaniczna. Jest ona topiona w temperaturze 1500 stopni C, a następnie w specjalnych urządzeniach poddawana rozwłóknieniu. Efektem takiego procesu są włókna skalne, które w połączeniu z odpowiednim lepiszczem formuje się w końcowy produkt - materiał termoizolacyjny w postaci płyt lub mat z wełny. To właśnie ilość lepiszcza przekłada się na ognioodporność danego produktu - im jego ilość będzie mniejsza, tym lepsze będą właściwości ogniowe materiału. Wymagająca zastosowania wysokiej temperatury produkcja wełny skalnej, sprawia że materiał ten wykazuje bardzo dobre właściwości ogniowe i jest wytrzymały na wysokie temperatury.

Parametr przewodzenia ciepła i klasa ognioodporności

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda to jeden z głównych parametrów, wskazujący na stopień izolacyjności materiału. Wartość tę podaje się w dokumentacji wszystkich materiałów budowlanych, na przykład w ich karcie technicznej, a jej wysokość może zostać zadeklarowana przez producenta lub wskazana na podstawie badań w certyfikowanym zakładzie laboratoryjnym. Współczynnik przewodzenia ciepła wskazuje na ilość przepływającej energii cieplnej w wyniku zewnętrznej różnicy temperatur - innymi słowy, lambda określa ile ciepła przepływa przez daną substancję o konkretnej grubości pod wpływem zmian temperatury. W przypadku izolacji z wełny mineralnej, zarówno skalnej jak i szklanej, współczynnik przewodzenia ciepła jest bardzo niski, dzięki czemu zatrzymuje ona w sposób maksymalny energię termiczną. Wartość współczynnika lambda w przypadku wełny mineralnej waha się w granicach 0,031-0,045 W/(mK), co daje wynik porównywalny do styropianu EPS.

Wełna skalna wykazuje bardzo wysoką odporność na wysokie temperatury, dzięki czemu jest klasyfikowana jako materiał całkowicie niepalny (klasa A1). Te właściwości oznaczają, że warstwa izolacyjna z wełny skalnej nie przyczynia się do pożaru i jest całkowicie bezpieczna w użytkowaniu. W razie bezpośredniego kontaktu z ogniem, wełna skalna nie tylko nie pali się, ale również nie wydziela płonących kropel, które mogłyby się przyczynić do rozprzestrzenienia się ognia. Ta ważna cecha w połączeniu z bardzo wysoką termoizolacyjnością, doskonałą paroprzepuszczalnością i sprężystością, a także z dobrymi właściwościami akustycznymi, wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowania izolacji z wełny skalnej.

Czy wełna skalna jest bezpieczna?

Wełna skalna jest nie tylko całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia człowieka, ale również znacznie podnosi bezpieczeństwo mieszkańców budynku. Dzięki swoim właściwościom hydrofobowym, wykazuje dużą odporność na pleśń i grzyby, co jest szczególnie ważne dla zdrowia małych dzieci i alergików. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu ostrożności przy montażu, a szczególnie niebezpieczne mogą być wydzielające się z wełny wiórki. W przypadku nieprzestrzegania zasad BHP i nie stosowania specjalistycznej ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych, można doprowadzić do skaleczenia skóry, podrażnienia płuc, a nawet uszkodzenia wzroku.