Strona główna > Porady > Jakie kwestie należy uwzględnić w projekcie domu?

Jakie kwestie należy uwzględnić w projekcie domu?

14 pazdziernika 2022

Projekt budowlany zawiera nie tylko szkic architektoniczny, przedstawiający rozkład pomieszczeń, ale także opracowanie planów inwestycji budowlanej potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Za jego sporządzenie jest odpowiedzialny projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w specjalizacji architektonicznej. Co powinien zawierać projekt budowlany i ile trzeba za niego zapłacić?

Czym jest projekt budowlany?

Projekt budowlany jest specjalistycznym opracowaniem planów inwestycji budowlanej w formie rysunków i opisów, który przygotowuje się w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy ważne warunki zabudowy. Jak każdy inny dokument musi spełniać konkretne wymogi urzędowe. Można go podzielić na dwie części, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, odnoszące się do konkretnego wznoszonego budynku i zagospodarowania działki wokół niego. Projekt budowlany musi zostać zatwierdzony urzędowo i wydany w czterech egzemplarzach na papierze w formacie A4, z których dwa powinny zostać przekazane inwestorowi, a dwa pozostałe - organowi nadzoru budowlanego i organowi, który zatwierdza projekt.

Co należy zawrzeć w projekcie?

Sposób sporządzenia projektu budowlanego i jego zawartość są regulowane przez prawo budowlane. Zgodnie z najnowszymi przepisami, dokument ten powinien składać się z trzech części - projektu zagospodarowania terenu lub działki, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu technicznego. Sam projekt techniczny nie jest konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, dlatego jego zawartość nie jest weryfikowana przez organ przyjmujący wniosek (sprawdzane są tylko uprawnienia osoby przygotowującej go).


W projekcie zagospodarowania terenu zawarte są takie informacje na temat działki pod budowę domu, jak jej wymiary całkowite, usytuowanie projektowanego budynku na działce oraz jego odległość od granic działki, dojazd i dojście do budynku wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów czy miejsc na pojemniki na odpady. Oprócz tego należy umiejscowić na projekcie miejsca pod przyłącza wodne i kanalizacyjne, a także energetyczne i gazowe.


Projekt architektoniczno-budowlany składa się z części rysunkowej i opisowej. Powinien zatem zawierać rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, a także jego fundamentów, dachu i więźby dachowej. Należy w nim również zawrzeć informacje dotyczące rozwiązań instalacyjnych, konstrukcyjnych i materiałowych.


Rok 2022 przyniósł pewne zmiany w prawie budowlanym, z których wynika że budynki, które otrzymały pozwolenie na budowę, muszą być wykonane w systemie energooszczędnym. Dotyczy to przede wszystkim modernizacji kotłów grzewczych, stosowania materiałów budowlanychmateriałów termoizolacyjnych o większej energooszczędności, a także ograniczenia zapotrzebowania domu w energię pierwotną. Mowa tu o nowoczesnych rozwiązaniach, wpisujących się w trendy proekologiczne, takich jak styropian Kabex - Expert Fasada ƛ 32 o podwyższonej izolacyjności cieplnej przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości płyt.

Koszt projektu budowlanego

Cena profesjonalnego projektu budowlanego zależy przede wszystkim od tego, czy został wybrany z puli gotowych projektów, czy ma powstać od podstaw na indywidualne zamówienie klienta. Oczywiście, ta druga wersja wymaga od projektanta znacznie więcej zaangażowania i z tego względu jest i czasochłonna, i dużo droższa, mimo to daje inwestorowi możliwość dopasowania projektu do wielkości działki, jej kształtu i ustawienia względem stron świata. Mocną stroną rozwiązania zakładającego zakup gotowego projektu jest niższa cena (nawet o kilka tysięcy złotych), a także dostępność - od momentu zakupu projektu na stronie internetowej klient otrzymuje gotowy dokument zwykle w ciągu kilku dni. W zależności zatem od charakteru projektu (gotowy czy na zamówienie) oraz od ilości zmian w gotowym projekcie, a także od metrażu budynku, koszt takiego dokumentu może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Biura projektowe najczęściej podają wycenę w przeliczeniu na metr kwadratowy, a cena za m2 waha się w granicach 50-200 zł.