Strona główna > Porady > Kosztorys budowlany - dlaczego warto go sporządzić?

Kosztorys budowlany - dlaczego warto go sporządzić?

10 sierpnia 2022

Każda inwestycja wymaga bardzo skrupulatnego rozpisania koniecznych wydatków i nie inaczej jest w przypadku budowy domu. Kosztorys budowlany, bo o nim mowa, to obok projektu budynku jeden z kluczowych dokumentów, bez którego rozpoczęcie budowy byłoby trudne lub po prostu niemożliwe. Pozwala on na oszacowanie kosztów budowy z doprecyzowaniem wydatków na technologię, robociznę, materiały i sprzęt, a także ustalenie harmonogramu prac. 

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Ze względu na swoje przeznaczenie, kosztorys budowlany może występować w trzech typach. Pierwszy, inwestorski obejmuje wyliczenie wszystkich kosztów i nakładów związanych z inwestycją, które musi ponieść inwestor. Sporządza się go przed rozpoczęciem robót budowlanych - już na etapie projektowania - w celu ustalenia całościowego kosztu, którego powinien spodziewać się inwestor, natomiast w przypadku procedury przetargu daje podstawę negocjowania z potencjalnymi wykonawcami. Drugi typ kosztorysu budowlanego, ofertowy, jest sporządzany przez firmy budowlane, które przystępują do przetargu. Wykonawca może w nim podać szczegółowy lub przybliżony kosztorys, zawierający kwoty za które wykonawca może wykonać usługę i służący do przedstawienia przez niego oferty. Trzeci rodzaj, zamienny, jest sporządzany przez wykonawcę i daje możliwość wprowadzania ewentualnych zmian cen i stawek ustalonych wcześniej w umowie. Kosztorys zamienny jest ściśle związany z kosztorysem ofertowym i stanowi podstawę do jego sporządzenia. Ostatni typ kosztorysu, zwany powykonawczym, jest sporządzany przez wykonawcę po zakończeniu prac budowlanych w celu rozliczenia się z inwestorem oraz do rozliczeń podatkowych. Zawarte w nim są faktyczne koszty inwestycji, a także wysokość wynagrodzenia, które wykonawca uzyskał za wykonane prace.

Co zawiera kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany jest podstawą zawarcia umowy pomiędzy wykonawcą a inwestorem i sam w sobie stanowi dokument wiążący dla obu stron. Sporządzenie kosztorysu poprzedza kilka koniecznych czynności, takich jak pomiar robót, ustalenie wielkości nakładów wraz z określeniem ich cen jednostkowych, obliczenie kosztów bezpośrednich, a także podatku VAT i narzutów. Gotowy kosztorys powinien zawierać projekt domu wraz ze specyfikacją techniczną i technologiczną budynku (określenie powierzchni budynku i ilości oraz rodzaju potrzebnych materiałów budowlanych oraz materiałów na ocieplenie). Powinna się w nim znaleźć również lista wydatków, zawierająca koszt budowy do stanu surowego oraz cenę docieplenia i wykończenia elewacji wraz z kosztem położenia tynków i montażu materiałów dociepleniowych,  a także koszty stolarki okienno-drzwiowej wraz z wykończeniem domu pod klucz.

Kto sporządza kosztorys budowlany?

Każdy inwestor ma możliwość samodzielnego sporządzenia kosztorysu robót budowlanych, jednak wymaga to od niego sporo czasu i odrobiny wiedzy. Konieczna będzie znajomość cen poszczególnych materiałów budowlanych oraz usług świadczonych przez fachowców. Warto się przy tym wybrać do hurtowni budowlanych lub złożyć zapytanie o ceny konkretnych materiałów w interesujących nas ilościach. Przy zakupie większej ilości materiałów wiele hurtowni oferuje nieco niższe ceny oraz darmowy transport. Wszelkie informacje techniczne dotyczące budynku łatwo znaleźć w przygotowanym wcześniej projekcie, w którym zawarte są bardzo dokładne informacje na temat rodzaju materiałów i ich parametrów. Jeśli natomiast ubiegamy się o kredyt na budowę domu, konieczne będzie przygotowanie profesjonalnego kosztorysu, którego wykonanie możemy zlecić architektowi, kierownikowi budowy czy inżynierowi. Koszt takiej usługi waha się w granicach od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.