Strona główna > Porady > Utylizacja styropianu budowlanego i styropianu opakowaniowego

Utylizacja styropianu budowlanego i styropianu opakowaniowego

05 kwietnia 2023

Styropian jest powszechnie znanym i chętnie używanym materiałem w budownictwie, cenionym przede wszystkim za wysokie parametry izolacyjności. Oprócz tego, znajduje również zastosowanie w transporcie innych materiałów jako zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. Niewykorzystany styropian należy traktować jako odpad budowlany, dlatego nie powinno się go wyrzucać do kontenera na odpady komunalne lub po prostu do pojemnika na śmieci. 

Utylizacja styropianu budowlanego

Styropian budowlany to rodzaj polistyrenu, dlatego zalicza się do tworzyw sztucznych. Do termoizolacji używa się powszechnie tradycyjnego styropianu w postaci polistyrenu spienionego, a także styroduru, czyli polistyrenu ekstrudowanego XPS. Oba te rodzaje tworzywa są traktowane jako odpady budowlane, dlatego wymagają specjalistycznej utylizacji.

Resztki styropianu, pozostałe po ociepleniu budynku, możemy oddać do wybranego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, właściwego dla danej gminy lub danego miasta. Ustawa nakłada na nie obowiązek odbierania odpadów, które ze względu na swój skład i rodzaj nie mogą zostać wyrzucone do zwykłych kontenerów na śmieci. Do takich odpadów, oprócz styropianu, możemy zaliczyć również chemię budowlaną, meble czy sprzęt elektroniczny. Wybierając taką opcję, musimy się liczyć z tym, że odpady należy dostarczyć do Punktu we własnym zakresie, dlatego problemem może się okazać zorganizowanie transportu. Inną możliwością jest zlecenie wywozu odpadów styropianowych specjalistycznej firmie. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza w przypadku większej budowy i - co za tym idzie - większej ilości odpadów budowlanych, takich jak gruz, ścinki styropianu, resztki wełny mineralnej i opakowania. Oczywiście taka usługa wiąże się z większym wydatkiem, obejmującym nie tylko wynajem kontenera, ale również samą usługę transportu i utylizacji. W zależności od rodzaju odpadów i ich ilości, wynajem kontenera na gruz może kosztować nawet ponad tysiąc złotych. Pomimo większego wydatku, jest to najczęściej wybierane rozwiązanie wśród inwestorów.

Gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy?

Styropian, oprócz przeznaczenia budowlanego, znajduje też szerokie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym. Jest powszechnie stosowany do transportu materiałów budowlanych czy elektronicznych, stanowiąc solidne zabezpieczenie przewożonych i przechowywanych przedmiotów i materiałów przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zużyte opakowania styropianowe można wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne, przy czym trzeba pamiętać o ich wcześniejszym oczyszczeniu, np z resztek kleju. Styropian opakowaniowy, w odróżnieniu od budowlanego, jest tworzywem przeznaczonym do recyklingu.