Strona główna > Porady > Wywóz gruzu budowlanego

Wywóz gruzu budowlanego

09 lutego 2023

Gruz budowlany to rodzaj odpadów ciężkich i wielkogabarytowych, które wymagają wywozu w specjalnym kontenerze. Składowanie ich w niedozwolonym miejscu jest niezgodne z obowiązującymi przepisami pod groźbą kary finansowej. Obowiązek zorganizowania wywozu gruzu do utylizacji spoczywa na inwestorze, który może wynająć kontener od profesjonalnej firmy na czas budowy lub remontu, a także po ich zakończeniu.

Gruz budowlany, czyli co?

Gruz budowlany to różnego rodzaju resztki po materiałach budowlanych czy materiałach termoizolacyjnych, które w zależności od specyfiki mogą mieć sypki (np. reszty zaprawy, tynku lub klejów) lub płynny (np. farby czy grunty) charakter. Ze względu na wielkie gabaryty, ostre krawędzie, spory ciężar czy niebezpieczny skład, mogą stanowić zagrożenie dla otaczającego nas środowiska. Wymagają one zatem właściwego składowania w specjalnie przeznaczonych do tego metalowych kontenerach, a następnie - wywozu i utylizacji.

Gruz budowlany można podzielić na trzy główne grupy, ze względu na charakter i gabaryty. Do pierwszej grupy można zaliczyć reszki zeszlifowanego betonu, a także niepotrzebne materiały budowlane, jak cegły czy pustaki. Drugą grupę stanowią odpady wraz z foliami i plastikowymi opakowaniami, a ponadto drewno i szkło.  W trzeciej grupie natomiast można znaleźć wszystkie powyższe rodzaje odpadów, wymieszane z workami, wiadrami po farbie czy tynku, styropian, ścinki wełny mineralnej oraz materiały montażowe.

Organizacja wywozu gruzu

Opady budowlane nie są odpadami komunalnymi, co oznacza że nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci czy wystawiane w workach przed dom z przeznaczeniem do odbioru przez firmę komunalną. Utylizacja gruzu przebiega zupełnie inaczej niż recykling śmieci komunalnych, a to ze względu na zagrożenie wystąpienia niebezpiecznych elementów czy składników chemicznych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, inwestor jest obowiązany w czasie remontu lub budowy do prawidłowego składowania odpadów budowlanych. Wszelkie odstępstwa od tych przepisów grożą wysokimi karami grzywny. W przypadku niewielkiego remontu, jedną z najczęściej stosowanych metod jest wywóz gruzu do specjalnych punktów odbioru gruzu na własną rękę. Przy kapitalnym remoncie, a tym bardziej w czasie budowy, najwygodniejszym rozwiązaniem jest zlecenie odbioru gruzu firmom, profesjonalnie zajmującym się jego utylizacją. Po odebraniu kontenera z gruzem przez taką firmę, wszystkie odpady przechodzą selekcję w celu wyodrębnienia tych elementów, które można ponownie wykorzystać w postaci surowca wtórnego, na przykład kruszywa. Takie działanie ogranicza eksploatację zasobów naturalnych i jest ukłonem w kierunku ekologii. Odpady, które nie mogą trafić do ponownego obiegu, muszą zostać wywiezione na legalne wysypisko, posiadające zabezpieczenia przed możliwym negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Koszt wywozu gruzu

Koszt wywozu gruzu zależy przede wszystkim od wielkości i pojemności kontenera, bez względu na jego załadunek. Wielkość takich kontenerów zaczyna się od 1,7 m3 i może wynosić nawet około 45 m3. Aby nie generować niepotrzebnych wydatków, warto odpowiednio wcześniej oszacować wielkość odpadów po planowanej inwestycji. Na koszt wywozu gruzu, oprócz pojemności kontenera, wpływa również długość okresu jego wynajmu, a także rodzaj samego gruzu - nieco mnie zapłacimy za gruz w czystej postaci, niż za odpady zmieszane. Ceny za wywóz gruzu wraz z załadunkiem w 2023 roku zaczynają się od 200 zł za m3, za wynajem kontenera o pojemności około 7 m3 na okres tygodnia możemy zapłacić nawet 800 zł.