Strona główna > Porady > Niedostateczna izolacyjność cieplna

Niedostateczna izolacyjność cieplna

14 czerwca 2020

Ocieplenie poddasza w domu jednorodzinnymOcieplenie budynku jest niezwykle ważnym etapem budowy domu. Nieocieplone lub niedostatecznie ocieplone ściany budynku powodują ucieczkę nawet 30% ciepła. Tylko właściwie wykonana termoizolacja budynku gwarantuje pewne zabezpieczenie przed stratami energii cieplnej oraz przed działaniem czynników zewnętrznych.

Gdy ściany są niedostatecznie ocieplone

Warstwa izolacyjna budynku stanowi de facto  barierę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. To swoista warstwa ochronna głównie przed wilgocią i deszczem. Szczególnie ściany mało nasłonecznione w ciągu dnia, na przykład wychodzące na stronę północną, mogą - w efekcie braku ocieplenia lub niedostatecznej izolacyjności cieplnej - pokrywać się grzybem lub glonami. Ich pojawienie się, poprzedzające wszelkie prace termomodernizacyjne, będzie wiązało się z koniecznością ich niezwłocznego usunięcia. Niestety, prace związane z odgrzybianiem, oczyszczaniem i zabezpieczaniem ścian są dość kosztowne i znacznie wydłużają przebieg termomodernizacji budynku.

Konsekwencje braku ocieplenia wewnątrz budynku

Niedostateczna izolacyjność cieplna lub całkowity brak ocieplenia najbardziej odczuwalne są w okresie jesienno-zimowym. Ściany zewnętrzne wychładzają się wówczas dość szybko, a zimne powietrze ma łatwy dostęp do środka. W rezultacie, temperatury wewnątrz budynku stają się mało komfortowe i nieraz przyjmują wartości niewiele wyższe od tych na zewnątrz.

Taki stan rzeczy, utrzymujący się przez lata, może w efekcie prowadzić do zawilgocenia ścian zewnętrznych i powstania ognisk pleśni i grzyba. Dodatkowo, utrzymująca się niska temperatura wewnątrz wpływa na większe zużycie energii cieplnej, która w dużym stopniu będzie uciekać przez nieocieplone ściany.

Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja jest konieczna w przypadku budynków o niedostatecznej izolacyjności cieplnej. Polega ona przede wszystkim na przeprowadzeniu prac ociepleniowych, ale też na wymianie stolarki okiennej, czy wymianie starego niewydajnego urządzenia grzewczego. Ocieplenie budynku jest sprawą pierwszorzędną i absolutnie konieczną, właściwe zaizolowanie ścian zewnętrznych pozwoli zatrzymać wewnątrz uciekające ciepło, utrzymać w budynku komfortowe temperatury, a także zapewni prawidłową cyrkulację powietrza.

Mimo, że termomodernizacja budynku jest dość kosztowną inwestycją, to pozwala ona poczynić realne oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia energii grzewczej. Dzięki temu w relatywnie niedługim czasie koszty inwestycji będą mogły się zwrócić. Szacuje się, że zwrot inwestycji dla budynku około 120 m2 następuje już po około 10 latach. Oczywiście, dane te mogą się okazać inne dla różnych budynków i zależne są od różnych czynników, takich jak technologia budownictwa, czy klasa energetyczna urządzenia grzewczego.