Strona główna > Porady > Ocieplenie czy docieplenie budynku?

Ocieplenie czy docieplenie budynku?

18 lipca 2020

Właściwa termoizolacja budynku już na etapie budowy to gwarancja najwyższej skuteczności izolacji cieplnej i akustycznej. Efektywność energetyczna i energooszczędne budynki to aktualnie najważniejsze kierunki w budownictwie. Właściwie dobrane materiały w systemie ociepleń chronią ściany przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed utratą ciepła. Komfortowe temperatury zarówno latem, jak i zimą to główne korzyści z termoizolacji budynku. 

Ocieplenie nowego budynku

Najbardziej wskazane jest przewidzenie systemu ociepleń budynku już na etapie jego projektowania lub powstawania. Zapobiegnie to niepotrzebnemu wychładzaniu budynku oraz jego ewentualnemu zawilgoceniu. Usuwanie tego typu zmian w przyszłości jest dość kosztowną inwestycją i czasochłonną. Etapowość prac zatem ma tutaj szczególne znaczenie.

Nowe lub dopiero co wznoszone budynki wymagają ocieplenia ścian zewnętrznych, posadzek, stropów oraz dachu. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych, konieczne jest upewnienie się że ściany zewnętrzne oraz stropy są całkowicie suche. Dzięki temu zapobiegniemy ewentualnemu zbieraniu się w nich wilgoci oraz powstawaniu pleśni i zagrzybieniu pomieszczeń. Czas schnięcia tego typu elementów budynku jest uzależniony od użytych do ich wykonania materiałów oraz od warunków atmosferycznych. Orientacyjnie, jest to okres około kilku miesięcy.

Dlaczego stare budynki warto docieplać?

Izolacja cieplna budynków, ocieplanych jeszcze kilkanaście lat temu, nie spełnia dzisiejszych wymogów. Obowiązujące wówczas normy, określające przenikalność termiczną ścian, znacząco odbiegają od dzisiejszej wiedzy i przepisów. Do ocieplania budynków stosowano niskiej jakości materiały, w dodatku o niewielkiej grubości. Konsekwencje zastosowania przestarzałych rozwiązań są często odczuwalne i nieraz widoczne gołym okiem. W zdecydowanej większości są to uszkodzenia wierzchniej warstwy, pęknięcia na elewacji, a nawet odspojenia materiału izolacyjnego. Powstające zaś mostki termiczne są oznaką niedbale położonej warstwy ocieplenia, a ogniska pleśni i grzybów świadczą o zawilgoceniu ścian.

Ściany w starych budynkach nie są wystarczającą barierą ochronną przed ucieczką ciepła. Utrzymanie takiego budynku staje się kosztowne i nieekonomiczne, dlatego konieczne jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, które powinny być poprzedzone profesjonalną oceną stanu technicznego budynku i jego warstwy izolacyjnej.

Systemy dociepleń

Docieplanie ścian zewnętrznych starszych budynków, które posiadają już ocieplenie sprzed przynajmniej kilkunastu lat lub w których nigdy nie były prowadzone prace termoizolacyjne, to proces bardzo złożony, wymagający odpowiedniego przygotowania i szczegółowej wiedzy technicznej. Wszelkie prace związane z termomodernizacją budynku powinny zostać poprzedzone przygotowaniem profesjonalnej ekspertyzy, w której na podstawie m.in. aktualnego stanu technicznego budynku oraz jego ewentualnie istniejącej już warstwy izolacyjnej, zostanie określony zakres i przebieg wszelkich prac. 

Niezmiernie ważny w tej kwestii jest wybór najlepszych materiałów izolacyjnych. To one właśnie zagwarantują końcowy efekt termomodernizacji - niższe rachunki za ogrzewanie domu, poprawa komfortu termicznego i akustycznego.