Strona główna > Porady > Czym jest audyt energetyczny budynku?

Czym jest audyt energetyczny budynku?

21 lipca 2021

Głównym celem przeprowadzenia audytu energetycznego jest zmniejszenie zużycia energii grzewczej i kosztów eksploatacyjnych budynku. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska zużywa przeszło dwa razy więcej energii, a problem tkwi przede wszystkim w energochłonności budynków. Audyt ma za zadanie przedstawić zakres prac związanych z termomodernizacją budynku z uwzględnieniem kosztu realizacji inwestycji, a także czasu jego zwrotu.

Co zawiera audyt energetyczny?

Audyt energetyczny, zwany też cieplnym, stanowi obiektywną ocenę aktualnego stanu zużycia energii w danym budynku i określa zakres prac, które mają prowadzić do zminimalizowania jego zapotrzebowania na ciepło. Ma on za zadanie sformułowanie zasadności zalecanych prac modernizacyjnych i wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań w odniesieniu do oszczędności energii, jak i kosztów realizacji tych zaleceń. W efekcie, budynek ma być znacznie tańszy w eksploatacji i bardziej ekologiczny. Upraszczając, inwestor otrzymuje konkretne wskazówki, na podstawie których przeprowadza właściwą modernizację budynku, w tym termomodernizację, której celem jest zmniejszenie jego zapotrzebowania na ciepło, a także obniżenie kosztów jego ogrzewania.

Audyt cieplny obejmuje modernizację wszystkich instalacji i urządzeń w konkretnym budynku, których praca i użytkowanie może bezpośrednio przekładać się na większe zużycie energii i przyczyniać się do ucieczki ciepła. W związku z tym, najwięcej uwagi poświęca się przegrodom zewnętrznym, stolarce, instalacji (grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej), oświetleniu, a także źródłom odnawialnym (kolektory słoneczne, fotowoltaika i in.). Pod lupę brana jest zastosowany sposób ocieplenia, a także użyty materiał izolacyjny z punktu widzenia jego parametrów cieplnych.

Kto wykonuje audyt i w jaki sposób go zlecić?

Audyt energetyczny wykonują wyłącznie uprawnieni audytorzy lub doradcy energetyczni. Są to osoby mające wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, czy budownictwa, które ukończyły odpowiednie kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego. Listę wykwalifikowanych ekspertów udostępnia Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, można ją również znaleźć na stronie internetowej Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Korzyści z wykonania audytu energetycznego

Audyt nie jest dokumentacją techniczną, a jego postanowienia nie są wiążące dla inwestora. Stanowi on wyłącznie założenia do projektu modernizacyjnego konkretnego budynku. Inwestor może go wykorzystać, ubiegając się o dofinansowanie termomodernizacji budynku z funduszy środowiskowych i różnych programów strukturalnych (np. z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych). Audyt jest też kluczowym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, składanego do Banku Gospodarstwa Krajowego przez bank udzielający kredytu. Co więcej, usługa audytu została objęta termomodernizacyjną ulgą podatkową, a skorzystać z niej mogą zarówno właściciele budynków jednorodzinnych, jak i budynków zbiorowego zamieszkania.