Strona główna > Porady > Dylatacja między folią paroizolacyjną a warstwą wełny mineralnej

Dylatacja między folią paroizolacyjną a warstwą wełny mineralnej

20 grudnia 2020

Ciepło powstałe wewnątrz budynku może uciekać z niego przez szczeliny, zwane mostkami termicznymi. Najwięcej ciepłego powietrza ucieka przez dach oraz ściany i narożniki. Profesjonalna termomodernizacja budynku może zmniejszyć te straty nawet o 40%. Odpowiednie zabezpieczenie pokrycia dachowego odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ to właśnie dach stanowi główną barierę dla kierującego się ku górze powietrza.

Izolacja cieplna dachu

Rodzaj izolacji cieplnej dachu zależy przede wszystkim od jego rodzaju. Konstrukcja dachu płaskiego znacząco różni się od konstrukcji dachu skośnego, dlatego też różne będą sposoby ich ocieplenia. W przypadku dachu płaskiego, kluczowa będzie kwestia stropodachu i tego, czy jest on wentylowany. Przy dachach skośnych, izolacja zależy od tego, czy poddasze jest użytkowe.

W zależności zatem od rodzaju dachu, stosuje się różne materiały izolacyjne.

  • Stropodach wentylowany - ze względu na pustą przestrzeń między daszkiem a stropem, wymaga użycia materiałów wypełniających tę przestrzeń. W tym celu zaleca się zastosowanie miękkiej wełny mineralnej (najlepiej w matach), a także sypkich materiałów, takich jak granulat styropianowy.

  • Stropodach niewentylowany - ze względu na brak daszku, termoizolację układa się bezpośrednio na stropie, zaś na niej wykonywana jest hydroizolacja. W tym przypadku zaleca się zastosowanie twardych materiałów izolacyjnych, takich jak styropian, czy twarde płyty z wełny mineralnej.

  • Dach skośny - do jego ocieplenia polecane są właściwie wszystkie dostępne materiały izolacyjne, z wykluczeniem jednak tych zbyt ciężkich, obciążających konstrukcję. Wiele zależy od przeznaczenia poddasza. W przypadku poddasza nieużytkowego najlepiej sprawdzi się wełna mineralna oraz folia termoizolacyjna, nie ma potrzeby ocieplania połaci, w zupełności wystarczy rozłożenie izolacji na stropie. Poddasze użytkowe ociepla się również od strony zewnętrznej, dzięki czemu eliminuje się mostki termiczne, niestety, kosztem grubości dachu. Do jego ocieplenia dobrze sprawdzi się styrodur oraz płyty izolacyjne PIR.

Membrana dachowa oraz folia dachowa

Membrana dachowa oraz folia dachowa są to dwa różne rodzaje warstwy izolacyjnej, stosowane do ocieplania dachu. Zastosowanie konkretnego produktu zależy od rodzaju pokrycia dachowego. Jeśli chodzi o dach z poddaszem nieużytkowym, a więc nieprzystosowanym do zamieszkania, rolę warstwy izolacyjnej spełnia papa ułożona na pełnym deskowaniu. W przypadku pomieszczeń z przeznaczeniem użytkowym, najlepszym rozwiązaniem będzie ułożenie membrany dachowej od strony zewnętrznej, a także folii dachowej od wewnątrz.

Kiedy dylatacja jest konieczna?

Dylatacja to inaczej szczelina między membraną dachową a materiałem izolacyjnym. Ta pusta przestrzeń pełni funkcję wentylacyjną, zapewniając usunięcie pary wodnej na zewnątrz budynku. Ze względu na bardzo wysokie właściwości paroprzepuszczalności membrany dachowej, warstwa izolacyjna z wełny mineralnej może być ułożona bezpośrednio na niej bez potrzeby pozostawienia szczeliny dylatacyjnej. Wszelkie puste przestrzenie bowiem, mogą wpływać na zmniejszenie ilości izolacji cieplnej dachu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku pokrycia dachu z desek i papy. Taka konstrukcja dachu wymaga oddzielenia warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej od pokrycia i pozostawienia w tym celu szczeliny dylatacyjnej o szerokości od 3 do 4 cm. Jej brak mógłby prowadzić do zbierania się wilgoci na deskach, a tym samym niszczenia warstwy wełny mineralnej i utraty przez nią podstawowych właściwości.