Strona główna > Porady > Ile styropianu kupić do ocieplenia budynku?

Ile styropianu kupić do ocieplenia budynku?

29 lipca 2023

Styropian jest sprzedawany w paczkach i ma określoną wielkość oraz grubość. Obliczając potrzebną ilość płyt styropianowych do termoizolacji budynku, musimy znać kilka istotnych danych. Konieczne zatem będzie wyznaczenie takich wartości, jak wysokość i długość ścian czy kubatura ocieplanej powierzchni, a następnie podstawienie tych danych pod odpowiedni wzór. Poniżej omówimy kilka sposobów oszacowania ilości styropianu potrzebnego do ocieplenia ścian zewnętrznych i ścian szczytowych poddasza, a także parteru i fundamentów.

Jak pakowany jest styropian?

Styropian jest sprzedawany w postaci płyt o określonej objętości wyrażonej w metrach sześciennych, w fabrycznie nowym opakowaniu. Standardowo płyty produkuje się w rozmiarze 1000 mm x 500 mm, o grubości od 10 mm, a ich boki mogą mieć płaskie lub frezowane wykończenie. Takie wymiary standardowej wersji styropianu pozwalają na pokrycie 0,5 m² wybranej powierzchni. Standardowa paczka styropianu ma objętość 0,3 m³, co oznacza że do ocieplenia 1 m³ powierzchni potrzebujemy 3,33 opakowania materiału. W celu przeliczenia metrów sześciennych na metry kwadratowe, konieczne jest ustalenie ilości płyt w jednym opakowaniu. W przypadku płyt o grubości 5 cm, opakowanie będzie zawierać 12 sztuk produktu, natomiast płyt o grubości 10 cm w takim opakowaniu będzie o połowę mniej.

Ocieplanie ścian zewnętrznych

W celu ustalenia ilości płyt styropianowych - potrzebnych do ocieplenia ścian zewnętrznych - np. styropianem Kabex FASADA Λ 40, konieczne będzie dokładne zmierzenie wysokości i długości każdej ściany. Otrzymane wartości należy pomnożyć przez siebie, aby otrzymać powierzchnię danej ściany, a następnie zsumować powierzchnie wszystkich ścian. Wynik, wyrażony w metrach kwadratowych, mnożymy na koniec przez grubość styropianu i otrzymujemy ostateczną wartość, oznaczającą objętość styropianu. W obliczeniach pamiętajmy również o uwzględnieniu na wszelki wypadek okien i drzwi, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy cięciu płyt styropianowych.

Dla przykładu:

 • grubość styropianu: 10 cm (0,1 m)
 • powierzchnia budynku: 150 m²
 • objętość styropianu: 150 m² x 0,1 m = 15 m³
 • ilość paczek: 15 m³ : 0,3 m³ = 50

Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku o powierzchni 150 m² potrzebujemy 50 opakowań płyt styropianowych.

Ocieplanie ścian szczytowych poddasza

W celu obliczenia powierzchni przeznaczonej do ocieplenia ścian szczytowych poddasza, korzysta się ze wzoru na pole trójkąta - ½ x a x h. Należy zatem pomnożyć  szerokość ściany bocznej przez wysokość od kalenicy do stropu i wynik ten podzielić przez 2, a następnie otrzymaną wartość podzielić przez objętość jednej paczki płyt styropianowych.

Ocieplanie parteru

Obliczając powierzchnię do ocieplenia parteru, należy pomnożyć długości dwóch różnych boków parteru. Parter najczęściej jest ocieplany styropianem o minimalnej grubości 10 cm, co pozwala na ułożenie jednej warstwy materiału termoizolacyjnego, lub w dwóch warstwach styropianem o grubości 5 cm.

Dla przykładu:

 • powierzchnia parteru - 50 m²
 • grubość styropianu - 10 cm (0,1 m)
 • objętość styropianu - 50 m² x 0,1 m = 5 m³
 • ilość opakowań styropianu - 5 m³ : 0,3 m³ = 17

Do ocieplenia parteru o powierzchni 50 m² potrzebujemy 17 opakowań płyt styropianowych. W przypadku zastosowania podwójnej warstwy styropianu o grubości 5 cm, ilość potrzebnych opakowań tego materiału będzie taka sama, jak przy styropianie o grubości 10 cm.

Ocieplanie fundamentu

Do obliczenia powierzchni do ocieplenia fundamentu - np. styropianem Termo Organika - Gold fundament, potrzebna będzie wartość obwodu tego fundamentu, otrzymana po dodaniu do siebie długości wszystkich ścian, którą pomnożymy przez wysokość fundamentu.

Dla przykładu:

 • powierzchnia fundamentu - 4 ściany x 5 m długości ściany fundamentu x 2 m wysokości ściany fundamentu = 40 m²
 • grubość styropianu - 10 cm (0,1 m)
 • powierzchnia fundamentu - 40 m² x 0,1 m = 4m³
 • ilość paczek: 4 m³ : 0,3 m³ = 14

Do ocieplenia fundamentu o powierzchni 4 m³ potrzebujemy 14 opakowań płyt styropianowych.