Strona główna > Porady > Na czym polega i do czego jest potrzebna izolacja akustyczna budynku?

Na czym polega i do czego jest potrzebna izolacja akustyczna budynku?

16 wrzesnia 2022

Najogólniej mówiąc, izolacja akustyczna budynku polega na jego dokładnym wytłumieniu w celu zminimalizowania przenoszenia się dźwięków z zewnątrz. To równie ważny etap prac, co ocieplanie i należy go zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, aby odpowiednio przygotować powierzchnię do izolacji. Profesjonalnie wykonana izolacja akustyczna wraz z termoizolacją gwarantują niską energochłonność i odpowiednie wyciszenie budynku, co przekłada się na realne oszczędności i komfort życia domowników.

Dlaczego odpowiednia akustyka w budynku jest ważna?

Dźwięki przedostające się do budynku z zewnątrz, w zależności od natężenia, mogą mieć negatywny wpływ na komfort życia, ale również i zdrowie człowieka. Problem z hałasem daje się szczególnie we znaki w budynkach zlokalizowanych na terenach z rozwiniętą infrastrukturą, a także w pobliżu tras szybkiego ruchu i autostrad. Odporność budynku na hałas zależy od zdolności jego poszczególnych elementów do eliminowania przenoszenia się dźwięków do wewnątrz, dostających się najczęściej przez drzwi wejściowe lub przegrody.


W budynku najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami dźwięków, różniącymi się między sobą źródłem pochodzenia i natężeniem. Pierwszy rodzaj dźwięków, nazywanych powietrznymi, obejmuje m.in. szum jadących pojazdów, rozmowy sąsiadów czy muzykę za ścianą. Do drugiego rodzaju dźwięków, określanych mianem uderzeniowych, zalicza się m.in. stukot czy szuranie, a także odgłosy remontowe. W zależności od stopnia ich natężenia, mogą mieć różny poziom, którego wartość jest wyrażana w decybelach. Jeśli dźwięk dochodzący od sąsiadów i słyszalny w mieszkaniu może mieć wartość ok 35 decybeli i może mieścić się w granicach komfortu, to hałas pociągu przejeżdżającego w odległości 30 m od budynku wzrasta do 85 decybeli, osiągając poziom szkodliwości dla zdrowia człowieka.

Dobre wyciszenie budynku a rodzaj materiałów izolacyjnych

Na rynku materiałów budowlanych i termoizolacyjnych dostępne są produkty o bardzo wysokim stopniu izolacyjności akustycznej, o której zapewnia producent przez odpowiednie oznaczenie na etykiecie lub na opakowaniu tego produktu. W ofercie hurtowni budowlanych bez problemu znajdziemy duży wybór płyt styropianowych o podwyższonej akustyczności, np. Termo Organika - Superakustic podłoga, płyt z wełny mineralnej, np. Isover - Aku Płyta, a także pianek i mat wygłuszających, taśm akustycznych czy otulin do rur. To niezwykle ważne, aby pomyśleć o dobrej akustyce budynku już na etapie projektowania czy budowy, ponieważ wszelkie zmiany po zakończeniu tych etapów będą nie tylko trudne do wykonania, ale i bardzo kosztowne. Bardzo dobre właściwości tłumiące mają też pustaki ceramiczne i pustaki silikatowe, co zawdzięczają swojej kanałowej budowie. Stosuje się je z powodzeniem również do budowy ścian wewnętrznych w miejscach, w których poziom hałasu może być wyższy lub gdy zależy nam na bardzo szczelnej izolacji akustycznej pomieszczenia.

Co jeszcze wpływa na wyciszenie budynku?

Duże znaczenie w minimalizowaniu hałasów bytowych ma odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń w budynku. Ważne, by pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku nie sąsiadowały bezpośrednio z łazienką czy kotłownią, w której znajduje się piec. Zaleca się również montaż okien energooszczędnych, do budowy których zastosowano dodatkowe wzmocnienie w postaci kolejnych warstw szyb o odpowiedniej grubości. Jeśli budynek jest szczególnie narażony na hałas z zewnątrz, można pomyśleć o zrezygnowaniu z nawiewników okiennych na rzecz nawiewników ściennych lub o wentylacji mechanicznej.