Strona główna > Porady > O czym informuje nas współczynnik przenikania ciepła?

O czym informuje nas współczynnik przenikania ciepła?

20 listopada 2020

Koszty ogrzewania budynku oraz jego wydajność energetyczna to bardzo ważne kwestie pod kątem eksploatacji budynku. Nie bez znaczenia jest tutaj izolacyjność cieplna przegród, którą wyznacza współczynnik przenikania ciepła. O czym w praktyce mówi nam jego wartość i w jaki sposób możemy wpłynąć na obniżenie kosztów ogrzania budynku?

Współczynnik przenikania ciepła, czyli co?

Współczynnik przenikania ciepła, oznaczony symbolem U, określa ilość przepływu energii cieplnej przenikającej przez przegrody budowlane. Na tę wartość wpływa zarówno powierzchnia danej przegrody (m.in. ściany, okna, drzwi, dachy, stropodachy), jak i różnica temperatur po obu jej stronach. Na podstawie tych danych można określić straty ciepła dla konkretnej przegrody. Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła U, tym mniejsze są straty ciepła i tym lepsze właściwości izolacyjne ma sama przegroda.

Wartości współczynnika przenikania ciepła zależą od rodzaju przegrody budowlanej i jej usytuowania. Obowiązujące od 2014 roku przepisy normujące te wartości, już na początku 2021 roku ulegną kolejnemu zaostrzeniu. W przypadku ścian zewnętrznych, współczynnik U aktualnie powinien wynosić do 0,23 W/(m2K), od 2021 roku może osiągnąć maksymalnie 0,20 W/(m2K).

Co wpływa na wartość współczynnika przenikania ciepła?

Na wartość współczynnika U bez wątpienia ma wpływ stopień izolacyjności przegrody budowlanej oraz jego powierzchnia. Nie bez znaczenia jest rodzaj użytego w konkretnej przegrodzie materiału budowlanego, a także materiału izolacyjnego. Odpowiednia pojemność cieplna tych materiałów ma ogromy wpływ na równowagę temperatury w budynku, zwłaszcza gdy w ciągu doby temperatura ta ulega dużym wahaniom. Dlatego wybierając odpowiedni materiał izolacyjny, należy brać pod uwagę przede wszystkim jego właściwości izolacyjne. Bardzo ważny jest również wybór właściwej grubości warstwy izolacyjnej, którą należy dostosować do rodzaju materiału oraz charakteru ocieplanej powierzchni.

Wybór materiału izolacyjnego na ściany zewnętrzne

Najlepsze materiały izolacyjne to takie, które charakteryzują się jak najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Ważnym parametrem jest również bezwładność termiczna materiału, która wpływa na dłuższe oddawanie ciepła przez ściany budynku. Na izolacyjność cieplną ścian wpływa rodzaj materiału izolacyjnego, ale też jego grubość, a także technologia budowy i szczelność konstrukcji.

Z wymaganą termoizolacyjnością ścian wiąże się również pojęcie stopnia ich jednorodności, pod którym rozumie się dopasowanie wszystkich elementów do ich składu. Z tego względu zaleca się stosowanie do budowy ścian oraz ich izolacji cieplnej rozwiązań systemowych i materiałów od jednego konkretnego producenta. Pozwoli to na uzyskanie powierzchni o zbliżonych parametrach termicznych.