Strona główna > Porady > Ocieplanie budynku zimą - wyzwania

Ocieplanie budynku zimą - wyzwania

22 listopada 2023

Efektywna izolacja budynku gwarantuje utrzymanie komfortu termicznego przez cały rok i pozwala obniżyć rachunki za energię grzewczą. Zgodnie ze sztuką budowlaną, wszelkie prace termoizolacyjne można prowadzić od wczesnej wiosny do późnej jesieni, pod warunkiem utrzymywania się dodatnich wartości temperatury. Zdarza się jednak, że prace dociepleniowe przedłużają się do pierwszych przymrozków lub warunki pogodowe zaskakują swą zmiennością. Czy ocieplanie w temperaturze ujemnej jest możliwe? Jak przygotować się na mrozy?

Zabezpieczenie powierzchni po przerwaniu prac

Myśląc o wstrzymaniu prac ociepleniowych z powodu mrozów w celu ich wznowienia wiosną, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu wykonanej już warstwy ocieplenia przed zniszczeniem pod wpływem niskich temperatur i opadów. Niezwykle ważne jest również doprowadzenie najwyżej klejonej warstwy izolacji do spodu gzymsu czy do podsufitki, aby zabezpieczyć przestrzeń między płytami styropianu a ścianą przed dostawaniem się wody i wilgoci. Taki zabieg z pewnością uchroni warstwę ocieplenia przed zawilgoceniem i utratą przyczepności zaprawy do podłoża. Jeśli przerwanie prac termoizolacyjnych jest konieczne, zaleca się doprowadzić je do etapu wykonania i zagruntowania warstwy zbrojącej, co uchroni izolację przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. W przeciwnym razie, konieczne będzie przed wznowieniem prac ociepleniowych dokładne sprawdzenie czy warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny mineralnej nie została uszkodzona i nie wymaga w związku z tym skucia. 

Bezpieczna termoizolacja w ujemnych temperaturach

Jeśli pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych decydujemy się kontynuować prace termoizolacyjne, pamiętajmy o sprawdzeniu czy dany materiał do ocieplania jest przeznaczony do stosowania w danych warunkach. Każdy producent podaje zakres temperatur, w jakich można stosować dany produkt, na jego opakowaniu lub w karcie technicznej. Niezwykle ważne jest przestrzeganie podanych norm nie tylko w trakcie montażu, ale również kilka godzin po jego zakończeniu. Jest to czas potrzebny do zawiązania warstwy klejącej, a tym samym - jej właściwego mocowania, co mógłby utrudnić nagły spadek temperatury w nocy do ujemnych wartości. Aby odpowiednio się zabezpieczyć przed ewentualnym spadkiem temperatury w trakcie prowadzenia prac termoizolacyjnych, zaleca się stosować  zimowe odmiany systemów ociepleń, które świetnie sprawdzają w niekorzystnych warunkach. Odznaczają się one większą odpornością na opady atmosferyczne i wymagają zachowania około 8-godzinnego okresu wiązania w temperaturach dodatnich, co zapewnia odporność na oddziaływanie ujemnych temperatur na powierzchni tynku lub w warstwie kleju. Pamiętajmy jednak, że produkty tego typu należy traktować jako rozwiązanie awaryjne, którego zastosowanie jest możliwe w warunkach do -2 stopni C i nie sprawdzi się podczas dużych mrozów.

Innym popularnym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym w budownictwie, jest osłonięcie rusztowań siatkami lub kurtynami w celu zabezpieczenia montowanej warstwy ocieplenia, a także dogrzewanie tej powierzchni za pomocą nagrzewnic.

Kiedy nie warto ocieplać?

Gdy temperatury spadają poniżej -10 stopni zarówno w dzień, jak i w nocy, nie należy prowadzić jakichkolwiek prac termoizolacyjnych. Niekorzystne warunki atmosferyczne powodują niewłaściwe wiązanie zaprawy klejącej, a w dalszej perspektywie mogą spowodować odpadanie styropianu od ścian. Jeśli to możliwe, należy poczekać z prowadzeniem prac ociepleniowych w skrajnie niskich temperaturach aż do poprawy warunków.