Strona główna > Porady > Styropian EPS vs styropian XPS - czym ocieplić fundamenty?

Styropian EPS vs styropian XPS - czym ocieplić fundamenty?

13 stycznia 2024

Profesjonalne ocieplenie fundamentów zapobiega ucieczce ciepła z domu w kierunku gruntu. Wytracanie ciepłego powietrza przez budynek prowadzi do jego wychładzania i wykraplania się pary wodnej na powierzchni ścian. Do ocieplania fundamentów stosuje się materiały o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, odprone na ściskanie i działanie wilgoci, takie jak styropian EPS czy styropian XPS.

Najlepszy materiał do ocieplenia fundamentów

Ze względu na przeznaczenie, materiał do ocieplania fundamentów powinien odznaczać się doskonałą izolacyjnością, a także wysoką odpornością na ściskanie i przemarzanie. Dodatkowo, niekorzystne warunki poniżej gruntu wymuszają, aby izolacja miała niską nasiąkliwość wodą oraz wysoką odporność mikrobiologiczną. 

Prawidłowe ocieplenie fundamentów polega na otoczenie całego budynku ciągłą warstwą izolacji termicznej przy maksymalnym wyeliminowaniu mostków termicznych. To niezwykle ważne, aby współczynnik przenikania ciepła w miejscu łączenia podłogi ze ścianą fundamentową na wysokości gruntu nie przekraczał wartości 0,25 W/(m2K). Producenci styropianu oferują swoim klientom specjalne linie produktów, przeznaczonych do ocieplania fundamentów i charakteryzujących się podwyższoną wodoodpornością. Możliwe jest również zastosowanie w tym celu wełny mineralnej, jednak wyłącznie w przypadku fundamentowych ścian trójwarstwowych, gdy materiał izolacyjny nie styka się bezpośrednio z gruntem.

Styropian EPS do ocieplenia fundamentów

Styropian EPS, znany również pod pełną nazwą - polistyrenu ekspandowanego, produkuje się metodą rozszerzenia granulek polistyrenu parą wodną. Powstały w ten sposób materiał, odznacza się lekkością i porowatością, a także dobrą izolacyjnością termiczną. Co ważne, styropian EPS wykazuje dobrą odporność na działanie wilgoci i wody, co pod poziomem gruntu ma szczególne znaczenie. Jednym z najczęściej wybieranych materiałów do ocieplenia fundamentów jest Kabex - Expert Fasada Dach Podłoga EPS 70 ƛ 31, którego formuła została wzbogacona w procesie produkcji uszlachetnioną kompozycją grafitu. Domieszka tego surowca ma za zadanie poprawić właściwości izolacyjne produktu przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości płyt.

Styropian XPS do ocieplenia fundamentów

Styropian ekstrudowany XPS powstaje w procesie ekstruzji, gdy granulki polistyrenu poddaje się działaniu wysokiej temperatury i odpowiednio wysokiego ciśnienia. Dzięki zastosowanej technologii, styropian XPS odznacza się większą gęstością i ma strukturę zamknięto-komórkową, co z kolei przekłada się na większą wytrzymałość. Odporność na obciążenia mechaniczne i działanie wilgoci, a także bardzo dobre właściwości cieplne pozwalają uzyskać produkt o wyższej izolacyjności przy jednocześnie mniejszej grubości warstwy ocieplenia. Jednym z najbardziej popularnych styropianów XPS jest Synthos XPS PRIME S - nowoczesny materiał izolacyjny, stworzony ze szczególną dbałością o środowisko, z poszanowaniem podstawowych zasad ekologii. Cechuje go podwyższona termoizolacyjność, dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na wpływ czynników biologicznych oraz działanie środków chemicznych.