Strona główna > Porady > Wszystko, co trzeba wiedzieć o mostkach cieplnych

Wszystko, co trzeba wiedzieć o mostkach cieplnych

29 czerwca 2020

Ciepło uciekające przez mostki cieplneMostki cieplne występują zarówno w budownictwie starszym, jak i nowoczesnym, również budynki energooszczędne nie są od nich wolne. Możemy jednak mówić o konieczności zminimalizowania ich ilości, a także możliwym ograniczeniu ich wpływu na izolacyjność cieplną budynku, co przekłada się na rachunki za jego ogrzanie. Czym są mostki cieplne i w jaki sposób wpływają one na ucieczkę ciepła z budynku?

Mostki cieplne - czym są?

Mostki cieplne w budynku to takie miejsca, przez które wydostaje się ciepłe powietrze z jego wnętrza w ilości większej niż przez pozostałą powierzchnię przegrody. Proces ten prowadzi do miejscowego wychładzania przegrody, a przy niskich wartościach temperatury - do jej zawilgocenia, a nawet mechanicznych uszkodzeń.

W zależności od specyfiki mostków cieplnych, można mówić o ich dzieleniu na liniowe i punktowe. Mostki liniowe towarzyszą pojawieniu się wszelkich nieciągłości lub zmianom grubości izolacji termicznej na określonym obszarze. Mostki punktowe zaś są zazwyczaj wynikiem uszkodzenia warstwy izolacyjnej przegrody zewnętrznej przez łącznik o dużym współczynniku przewodzenia ciepła.

Przyczyny powstawania mostków cieplnych

Mostki cieplne mogą być wynikiem zaniedbań zarówno na etapie projektowania budynku, jak i w trakcie jego realizacji. Dlatego tak ważne jest powierzenie przygotowania profesjonalnego projektu ocieplenia budynku osobie specjalizującej się w tej dziedzinie i na co dzień pracującej w tej branży. Taki specjalistyczny projekt powinien uwzględniać szereg kwestii, dotyczących m.in specyfiki samego budynku z technologią budowy na czele, ukształtowanie terenu oraz stopień jego zawilgocenia i wiele innych.

Można również mówić o miejscach szczególnie narażonych na występowanie mostków cieplnych. Takimi obszarami są przede wszystkim węzły konstrukcyjne, w których elementy przegród zewnętrznych budynku łączą się ze sobą. Należy tu wymienić chociażby dach, czy miejsca osadzenia okien. Niezwykle ważna jest również sama bryła budynku, im prostsza - tym mniejsze ryzyko występowania mostków cieplnych.

Jak rozpoznać mostki termiczne?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie budynku pod kątem mostków termicznych jest przeprowadzenie tzw. badań termowizyjnych. Wykonuje się je za pomocą kamery termowizyjnej, którą fotografuje się elewację drogą pasma podczerwieni. Powstałe zdjęcia (termogramy) pokazują miejsca o temperaturze odbiegającej od normy, mają one jaśniejsze zabarwienie. Im wyższa temperatura zewnętrznej przegrody, tym większa ucieczka ciepła.

Czy można uniknąć mostków termicznych?

Uniknięcie występowania mostków cieplnych jest niezwykle trudne i wydaje się niemożliwe, możemy jednak wiele zrobić, by zminimalizować ryzyko ich pojawienia się. Przede wszystkim, powierzmy prace ociepleniowe profesjonalnej ekipie, która przygotuje fachowy projekt termomodernizacyjny, na podstawie którego określi najwłaściwszą metodę ocieplenia, najodpowiedniejsze materiały ociepleniowe i ustali cały zakres prac. 

Pamiętaj, by izolacja termiczna tworzyła jednolitą i nieprzerwaną warstwę na ogrzewanej powierzchni budynku. Powinna ona być pozbawiona wszelkich uszkodzeń mechanicznych, a także przerw w swej ciągłości. Bardzo newralgiczne są obszary połączeń warstw izolacyjnych różnych przegród zewnętrznych, powinny one być ciągłe i nieprzerwane.