Strona główna > Porady > Mostki cieplne – efekt źle wykonanego ocieplenia

Mostki cieplne – efekt źle wykonanego ocieplenia

27 kwietnia 2020

termoizolacja budynkuPrawidłowo wykonana termoizolacja oraz termomodernizacja budynku przyczynia się do wyeliminowania ucieczki ciepła z jego wnętrza, zapewnia bardzo dobrą akustykę oraz cyrkulację powietrza. Dzięki temu w budynku temperatury powietrza są komfortowe, niezależnie od pory roku. Zawilgocone ściany, a w następstwie rozwój pleśni i grzybów to zazwyczaj efekt powstawania mostków termicznych. Przyczyniają się one do niekontrolowanej utraty ciepła, a nawet uszkodzenia mechanicznego konstrukcji. Dlatego tak ważne jest niedopuszczenie do ich powstawania, a w razie potrzeby - ich eliminacja.

Mostki termiczne - czym są i gdzie powstają?

Najprościej ujmując, mostki termiczne to miejsca w przegrodach zewnętrznych, przez które ucieka szczególnie dużo ciepła. Przez mostek termiczny zatem następuje wzmożona niekontrolowana utrata ciepła w ilości zależnej od wielkości mostka. W takim miejscu temperatura ściany znacząco się obniża, często do tego stopnia, że efektem jest skraplanie się pary wodnej (zjawisko najczęściej obserwuje się w okresie jesienno-zimowym). Niesie to za sobą bardzo duże ryzyko zawilgocenia ścian wewnątrz budynku, zagrzybienia oraz znaczącego wzrostu wydatków za ogrzewanie.

Mostki termiczne najczęściej pojawiają się na łączeniach przegród wykonanych z różnych materiałów, zwanych węzłami konstrukcyjnymi (miejsce styku dachu ze ścianą zewnętrzną, okna z murem, podłogi na poziomie gruntu ze ścianą fundamentową). Ze względu na ich charakter, wyróżniamy mostki termiczne liniowe (w kształcie linii, są rezultatem niedbale ułożonej termoizolacji) oraz mostki termiczne punktowe (ich powstawanie wiąże się z punktowym użyciem innego materiału).

Jak można wykryć mostki termiczne?

Skutecznym sposobem wykrywania mostków termicznych jest termografia, proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni pozwalający na rejestrację promieniowania cieplnego. To bardzo szybki, innowacyjny i profesjonalny sposób diagnostyki izolacyjności budynków, a także jakości jej wykonania. Wykonane kamerą termowizyjną zdjęcia (tzw termogramy) wskazują miejsca o odmiennej temperaturze, są one łatwe do odróżnienia dzięki innej barwie.

Najbardziej narażone na powstawanie mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, czyli miejsca łączenia różnych elementów przegród zewnętrznych budynku. Wśród takich miejsc wymienić należy: styk dachu i ściany zewnętrznej, obszar obsadzenia okien fasadowych oraz dachowych, a także drzwi zewnętrznych, połączenie balkonu ze stropem, wieńce i nadproża, ściany podpiwniczenia oraz wieńce stropu nad piwnicą.

Jak zapobiegać powstawaniu mostków termicznych?

Całkowite wyeliminowanie mostków termicznych jest niezwykle trudne, a czasem zupełnie niemożliwe, dlatego należy im zapobiegać już na etapie wznoszenia budynku.

Bardzo często mostki termiczne są efektem źle wykonanego projektu termoizolacji. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych warto przedstawić taki projekt specjaliście do fachowej oceny. Specjalista po wnikliwej analizie projektu wskaże miejsca w konstrukcji budynku najbardziej narażone na ucieczkę ciepła, wymagające szczególnej diagnozy.

Druga sprawa to ewentualna niestaranność wykonawcy, który działa niezgodnie z rozwiązaniami zawartymi w projekcie, ułatwiając sobie i przyspieszając w ten sposób pracę. Dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnej ekipy montażowej, najlepiej z polecenia, działającej na rynku od dłuższego czasu. Istnieje też możliwość zatrudnienia niezależnego fachowca, który będzie nadzorował pracę ekipy i kontrolował jej jakość oraz efekt.