Strona główna > Porady > Dofinansowanie do termomodernizacji budynku

Dofinansowanie do termomodernizacji budynku

15 listopada 2020

Walka na szeroką skalę o poprawę jakości powietrza w Polsce trwa już od co najmniej kilku lat. W kwestii zanieczyszczenia powietrza, nasz kraj należy do niechlubnej czołówki państw Unii Europejskiej. Bijące na alarm wskaźniki tego zanieczyszczenia to nie tylko sprawa naszego zdrowia, to także ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nieocieplone budynki, a także używanie przestarzałych i niewydajnych pieców to główne przyczyny takiego stanu i to właśnie na rozwiązaniu tych problemów koncentrują się obecnie lokalne Samorządy oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Stop Smog - kto skorzysta z programu?

Niewłaściwa termomodernizacja budynków lub jej brak to główna przyczyna pogarszającej z roku na rok jakości powietrza. Ponad 12% Polaków żyje w tzw ubóstwie energetycznym, co oznacza że nie dysponują potrzebnymi środkami materialnymi na przeprowadzenie fachowej termomodernizacji zamieszkanych przez siebie budynków. To właśnie z myślą o tych najuboższych odbiorcach na początku 2020 roku wprowadzono nowelizację ustawy, która rozszerza Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Wsparciem finansowym objęto właścicieli domów jednorodzinnych, których nie stać na wymianę przestarzałych i nie wydajnych urządzeń grzewczych, a także na ocieplenie budynku czy na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Mogą oni liczyć na sfinansowanie inwestycji całkowicie ze środków publicznych.

Z programu mogą skorzystać gminy o największym wskaźniku zanieczyszczenia powietrza, właściciele budynków jednorodzinnych na ich terenie oraz najuboższe gospodarstwa domowe (kryteria dochodowe ustala w tym przypadku gmina).

Osoby, których nie obejmuje całkowite pokrycie kosztów związane z termomodernizacją budynku, mogą liczyć na dofinansowanie ze środków publicznych. Premie termomodernizacyjne to kolejne założenie znowelizowanej ustawy. Przed wprowadzonymi zmianami można było liczyć na zwrot inwestycji w wysokości przeciętnie 12,5% poniesionych kosztów, nowelizacja ustawy podniosła tę kwotę do 16% wartości inwestycji. Łatwo obliczyć, że przy kosztach termomodernizacji w wysokości 100 tysięcy złotych możemy spodziewać się premii w kwocie 16 tysięcy złotych.

Premiowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Termomodernizacja obejmuje wiele działań na rzecz poprawy komfortu termicznego wewnątrz budynku i obniżenia kosztów eksploatacji budynku, a także poprawy jakości powietrza. To nie tylko wymiana nie wydajnych urządzeń grzewczych, docieplenie budynku, czy wymiana okien i drzwi, to także inwestycja w odnawialne źródła energii, które pomagają chociaż w części uniezależnić budynek od dostaw energii elektrycznej.

W ramach nowej ustawy, właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii będą mogli liczyć na większą premię. Jej wartość ma bowiem wzrosnąć z 16% do 21% poniesionych kosztów na inwestycję. Wracając do wcześniejszego przykładu, jeśli zdecydujemy się na termomodernizację budynku wraz z montażem fotowoltaiki i planujemy na tę inwestycję wydać 100 tysięcy złotych, możemy uzyskać aż 21 tysięcy złotych premii. Gdyby obowiązywały stare przepisy, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii nie byłby w ogóle brany pod uwagę i moglibyśmy liczyć wyłącznie na dofinansowanie samej termomodernizacji w ujęciu docieplenia budynku, wymiany pieca lub wymiany okien i drzwi.