Strona główna > Porady > Ocieplanie budynku a formalności

Ocieplanie budynku a formalności

16 stycznia 2022

Ocieplenie domu pozwala obniżyć koszty jego ogrzewania, wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a także poprawia mikroklimat pomieszczeń i zapewnia lepszą paroprzepuszczalność. To bardzo opłacalna inwestycja, którą warto zaplanować już na etapie projektowania budynku, ale jej przeprowadzenie w niektórych sytuacjach wymaga dopełnienia pewnych formalności. Kiedy zgłoszenie prac termoizolacyjnych do urzędu jest konieczne? Czy należy ubiegać się o pozwolenie na ich przeprowadzenie?

Audyt energetyczny budynku

W celu obiektywnej oceny zużycia energii w danym budynku, konieczne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy zapotrzebowania tego budynku na ciepło, a zatem jego efektywności energetycznej. Służy temu tak zwany audyt energetyczny, będący ekspertyzą techniczną konkretnego budynku pod kątem jego energochłonności. Określa się w nim zakres prac, których efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na energię cieplną, a także wskazuje się najodpowiedniejsze rozwiązania pod kątem opłacalności inwestycji i przełożenia jej efektów na konkretne oszczędności. Głównym zatem celem przeprowadzenia audytu energetycznego jest wskazanie inwestorowi, które konkretnie rozwiązania termomodernizacyjne są dla danego obiektu najbardziej optymalne i mają największy wpływ na jego efektywność energetyczną. Warto zaznaczyć, że wykonanie takiej profesjonalnej ekspertyzy to zadanie dla audytora z odpowiednimi uprawnieniami lub dla doradcy energetycznego.

Prace termoizolacyjne - pozwolenie czy zgłoszenie?

W przypadku niektórych prac termomodernizacyjnych konieczne jest zgłoszenie ich do urzędu w charakterze remontu. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, uzyskanie pozwolenia na wykonanie docieplenia jest wymagane wówczas, gdy dotyczy budynku którego wysokość przekracza 25 metrów. Prace termomodernizacyjne w obiektach od 12 do 25 metrów wysokości powinny zostać z kolei zgłoszone odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku zaś większości domów jednorodzinnych żadne formalności nie są wymagane, gdyż ich wysokość najczęściej nie przekracza 12 metrów.

Jak zgłosić docieplenie budynku?

Aby zgłosić zamiar docieplenia budynku, należy złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym odpowiednie dokumenty co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych. W formularzu zgłoszenia remontu należy określić rodzaj i zakres planowanych prac, a także w jakiej technologii i z użyciem których materiałów izolacyjnych mamy zamiar przeprowadzić docieplenie wraz z informacją o planowanym terminie jego rozpoczęcia. Zdarza się, że urzędnik może poprosić również o dostarczenie projektu termomodernizacji budynku wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami. 

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wszystkie inwestycje termomodernizacyjne dotyczące budynków powyżej 25 metrów wysokości wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne w tym celu jest złożenie we właściwym urzędzie odpowiedniego wniosku, w którym powinny się znaleźć takie informacje, jak dane inwestora oraz adres i rodzaj inwestycji wraz z jej dokładnym opisem, a także wszelkich niezbędnych dokumentów, takich jak projekt budowlany.

Zgłoszenie planowanej inwestycji termomodernizacyjnej w przypadku budynków powyżej 12 metrów jest warunkiem koniecznym, a wszelkie opóźnienia i zaniedbania z winy inwestora  są traktowane jako przestępstwo i podlegają wysokim karom finansowym z tytułu samowoli budowlanej.